Vyhledávání

Kontakt

Zuzana Liliana Machurová
Tyršovo nábřeží 358
Hradec nad Moravicí
747 41

IČ: 02847914

+420777906198

programy-liliana@seznam.cz

Programy

Výukové programy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Programy děti navedou k pochopení závislosti lidí na životním prostředí a objasní nutnost o něj pečovat. Děti pochopí cykličnost a proměnlivost přírody a uvědomí si, jakým způsobem ovlivňuje život lidí v jednotlivých obdobích. Díky konkrétním příkladům se dozvědí, jakým způsobem mohou i ony pomoci.

Výukové programy jsou vedeny zábavnou a zároveň vzdělávací formou; velmi přínosné je propojení prvků dramatické výchovy s výtvarnou činností a pohybovou aktivitou, důraz je kladen na prožitek a zkušenost, díky nimž se nové poznatky lépe pamatují.

Program přijedu uskutečnit k Vám (do vaší školy, školky či klubovny). Délka programu je jedna až dvě vyučovací hodiny. Minimální počet účastníků na programu je 15 dětí, maximální počet je 30 dětí. Cena programu se odvíjí od jeho náročnosti, pomůcek pro děti a jeho délky, je uvedena u jednotlivých programů.

V případě zájmu lze výukový program upravit dle Vašich přání a potřeb.

programy EVVO, Opava, Zuzana Liliana Machurová